Home / Khóa Học Online / Quản trị cảm xúc

Quản trị cảm xúc

Cảm xúc là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về THÁI ĐỘ của chính mình đối với sự vật

Nhưng đôi khi CẢM XÚC bị vượt quá mức cho phép của hành động cơ thể? Vậy bạn sẽ làm gì để QUẢN TRỊ CẢM XÚC của mình.

Khoá học: QUẢN TRỊ CẢM XÚC được tạo ra giúp bạn:

– Nhận ra tiêu cực xuất phát từ bên trong.

– Nắm được các cách giải phóng cảm xúc tiêu cực.

– Thay đổi môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc.

– Mọi người hiểu nhau hơn, điều khiển cảm xúc để có chất lượng sống tốt hơn.

Ai sẽ là người giúp các bạn Quản Trị Cảm Xúc của chính mình, chúng ta cùng tìm hiểu nhé

About anhkhanh